PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDAI PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI REGISTRUOTIS
Privatus logopedas Vilniuje Basanavičiaus g. 29A
Registruotis
PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDAI PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI
Logopedinė pagalba mikčiojantiems mokiniams
Vilma Makauskienė
Logopedinė pagalba mikčiojantiems mokiniams
Vilma Makauskienė
Metodinėje priemonėje “Logopedinė pagalba mikčiojantiems mokiniams” pateikiama nuosekli darbo sistema mokinių mikčiojimui įveikti. Mokiniai mokomi pažinti savo mikčiojimo požymius, įvertinti jausmus, atlikti įvairias sklandaus kalbėjimo užduotis ir taikyti išmoktas technikas realiose, kasdieninio bendravimo situacjose. Pratybose yra daug kalbėjimo tempo sulėtinimo, kvėpavimo, švelnaus žodžių tarimo ir kitų pratimų. Įsigyti galima čia
Žaidimas „Aš myliu Lietuvą!“
Jolanta Repšienė
Žaidimas „Aš myliu Lietuvą!“
Jolanta Repšienė
Šis žaidimas skirtas ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams. Jo pagalba galima pravesti puikią pilietinio, patriotinio ugdymo pamokėlę. Tikslas: žaisminga ir vaikams suprantama forma ugdyti pilietiškumą, meilę Tėvynei, supažindinti su Lietuvos simboliais. Paeiliui metant kauliuką, keliaujama per tiek langelių, kiek iškrito taškelių ant kubelio. Einant paveikslėlių takeliu, reikia pasakyti visus pavadinimus arba atsakyti į klausimus. Laimi tas, kuris teisingiausiai įvardija paveikslėlius, atsako į klausimus ir pirmas nukeliauja iki pabaigos. Priemonę gali naudoti logopedai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogai, tėvai. Jūs galite atsisiųsti, spausdinti, naudoti ir saugoti šį turinį tik savo ar savo įstaigos nekomercinėms reikmėms. Atsisiųsti nemokamai
Priemonė „Langeliai“
Justina Kedytė
Priemonė „Langeliai“
Justina Kedytė
Kalėdinė priemonė skirta formuoti gramatinį kalbos taisyklingumą, rišliąją kalbą, lavinti erdvinį suvokimą, įtvirtinti sąvokas aukštai, žemai, virš, kairė, dešinė. Žaidimo eiga: vaikas turi įvardinti kur yra Kalėdų senelis, šuniukas, dramblys, sniego senis besmegenis, elniukas, laputė. Skatiname, kad vaikas sudarytų sakinius ir rišliai kalbėtų, atsakytų į klausimus: kas yra virš, kairėje, dešinėje pusėje, viduryje ir kt. Atsisiųsti nemokamai
Kalėdinis loto
Jolanta Repšienė
Kalėdinis loto
Jolanta Repšienė
Kalėdinis loto tinka naudoti per logopedines pratybas šventiniu laikotarpiu. Šis loto nepaprastas- skirtingi paveikslėliai pavadinami vienodai. Žaidžiant vaiko žodyas praturtės naujais, su gražiausiomis metų šventėmis susijusiais žodžiais. Žaisminga užduotis ir spalvingi paveikslėliai lavins dėmesį ir pastabumą, įtvirtins taisyklingą žodžių tarimą, turtins žodyną. Tinka rišlios klabos lavinimui, įvairių garsų tarimo įtvirtinimui, prielinksnio „ant“ mokymui, skaitvardžio ir daiktavardžio derinimui (du angelai, dvi eglės...) Priemonę gali naudoti logopedai, ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, tėvai. Šio leidinio medžiagą galima naudoti tik edukaciniais tikslais, nurodant šaltinį ir autoriaus vardą. Atsisiųsti nemokamai
S ar Š?
Jolanta Repšienė
S ar Š?
Jolanta Repšienė
Dėl nepakankankamai išlavėjusios foneminės klausos daugelis vaikų patiria sunkumų automatizuojant ir diferencijuojant panašiai skambančius garsus. Šios priemonės pagalba vaikai išmoks taisyklingai tarti ir skirti S-Š garsus (izoliuotai, skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose, rišlioje kalboje). Reikės palyginti painiojamų garsų artikuliaciją, skambėjimą, raides. Tai padės suformuoti tikslius šių garsų ir juos atitinkančių raidžių ryšius. Žaidimai ragins išgirsti, kartoti, pagalvoti, formuluoti sakinius, sekti siūlomą siužetą, skatins savikontrolę ir kūrybingumą. Įsigyti galima čia
Kas šliaužia? Kas šokinėja?
Rūta Liubinavičienė
Kas šliaužia? Kas šokinėja?
Rūta Liubinavičienė
Logopedinė priemonė skirta Š ir Ž garsų tvirtinimui, automatizavimui, veiksmažodinės leksikos plėtimui. Tinka vaikams, turintiems garsų tarimo sutrikimų. Vaikas pasako, kas moka šliaužti ir uždengia tą gyvūną žetonu. Kai uždengti visi gyvūnai, kurie šliaužia, klausiame, kas moka šokinėti. Išvardina visus gyvūnus, kurie šokinėja ir uždengia žetonu. Lieka keli gyvūnai, kurie nei šliaužia, nei šokinėja. Klausiame: O kaip juda drugelis, boružėlė ir t.t. Priemonę gali naudoti logopedai, specialieji pedagogai, tėvai. Galite atsisiųsti, spausdinti, naudoti ir saugoti šį turinį tik savo ar savo įstaigos nekomercinėms reikmėms. Atsisiųsti nemokamai
Kur slepiasi Velykų zuikis?
Justina Kedytė
Kur slepiasi Velykų zuikis?
Justina Kedytė
Priemonė skirta įtvirtinti prielinksnių vartojimo įgūdžius, formuoti gramatinį kalbos taisyklingumą, lavinti orientaciją erdvėje. Užduotis – atrasti ir pasakyti, kur slepiasi Velykų zuikis. Tinka ikimokyklinio amžiaus vaikams. Šią priemonę Jūs galite atsisiųsti, spausdinti. Be autoriaus sutikimo skelbti internete ar naudoti kituose leidiniuose draudžiama. Atsisiųsti nemokamai
Kalėdų senelio dovanos
Jolanta Repšienė
Kalėdų senelio dovanos
Jolanta Repšienė
Logopedinė priemonė skirta mokyti diferencijuoti L-R garsus įvairiose žodžių vietose, skirti L-R raides. Žaisminga užduotis lavins foneminę klausą, dėmesį ir pastabumą, mokys sieti garsą su raide, įtvirtins taisyklingą žodžių tarimą, turtins daiktavardinį žodyną. Tinka vaikams, turintiems fonologinių kalbos sutrikimų. Priemonę gali naudoti logopedai, ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, tėvai. Jūs galite atsisiųsti, spausdinti, naudoti ir saugoti šį turinį tik savo ar savo įstaigos nekomercinėms reikmėms. Šį leidinį be autoriaus sutikimo skelbti internete ar naudoti kituose leidiniuose draudžiama. Atsisiųsti nemokamai
Artikuliacinės mankštos pratimai
Jolanta Repšienė
Artikuliacinės mankštos pratimai
Jolanta Repšienė
Rinkinį sudaro 20 spalvotų žaismingų kortelių, kuriose pavaizduoti populiariausi artikuliacinio aparato mankštos pratimai, skirti kalbos padargų - liežuvio, lūpų, žandikaulių, skruostų raumenų lavinimui, judesių tikslinimui, pūtimo stiprinimui. Kortelės paįvairins ir palengvins logopedines pratybas. Galima paruošti atskirus rinkinukus – susidėlioti reikalingus paruošiamuosius pratimus norimam garsui mokyti. Šis artikuliacinių kortelių rinkinys skirtas logopedams ir tėveliams, kurie nori padėti vaikui daryti artikuliacinius pratimus namuose. Įsigyti galima čia
Garsų kelionės
Jolanta Repšienė
Garsų kelionės
Jolanta Repšienė
Logopedinių priemonių rinkinyje yra 6 atskiri stalo žaidimai tokiems garsams: S-S', Š-Š', Ž-Ž', L-L', R-R', K-K'. Visi žaidimai turi skirtingą tematiką. Kiekvienoje priemonėje pateikta apie 40-50 paveikslėlių su mokomais garsais (kietosios ir minkštosios fonemos) įvairiose žodžių vietose. Paeiliui metant kauliuką, keliaujama per tiek langelių, kiek iškrito taškelių ant kubelio. Eidamas paveikslėlių takeliu, taisyklingai taria jų pavadinimus. Atsistojus ant langelio su rodykle reikia judėti nurodyta kryptimi. Laimi tas, kuris greičiausiai nukeliauja iki pabaigos. Priemonę galima panaudoti kūrybiškai, atsižvelgiant į užsiėmimo tikslus. Ji skirta individualiam ar grupiniam darbui logopedinėse pratybose su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais, pradinių klasių mokiniais. Logopedinių žaidimų rinkinį sudaro 6 žaidimo laukai. Kauliukas ir bokšteliai į rinkinį neįeina.
Įsigyti galima čia
Taisyklingai tariu R-R'
Jolanta Repšienė
Taisyklingai tariu R-R'
Jolanta Repšienė
Knygutė yra iš serijos „Garsų mokymas“. Ji skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems R-R‘ garsų tarimo trūkumų. Šių garsų netaisyklingas tarimas vadinamas rotacizmu, o keitimas kitais garsais – pararotacizmu. Naudojant knygutėje pateiktas užduotis, garsų R-R‘ įtvirtinimo darbas vyks sparčiau ir kokybiškiau. Tai aktualu vyresniems vaikams, nes jiems naujų garsų įtvirtintinimas vyksta sunkiau ir užtrunka ilgiau. Leidinyje gausu įvairios kalbinės ir vaizdinės medžiagos, kuri padės vaikams greičiau įtvirtinti išmoktus garsus žodžiuose, sakiniuose, eilėraščiuose, praturtins jų žodyną, mokys rišliai, sklandžiai kalbėti. Specialiai šiai knygutei sukurti žinomos vaikų poetės Almos Karosaitės eilėraštukai labai nuotaikingi ir lengvai išmokstami. Knygele gali naudotis ir suaugusieji pradiniuose R-R‘ garsų įtvirtinimo etapuose. Įsigyti galima čia
Mamos mokykla
Violeta Katinienė
Mamos mokykla
Violeta Katinienė
Mokymo priemonė skirta vaikams, turintiems įvairių kalbos sutrikimų. Taip pat tinka visiems ikimokyklinio 5 - 7 metų amžiaus vaikams, norintiems geriau pasiruošti mokyklai - įtvirtinti ir susisteminti turimas žinias, praplėsti žodyną, išmokti rišliai pasakoti. Bendravimas su vaiku ne tik puiki galimybė pažinti vaiką, bet ir jį žaismingai pamokyti. Vartydami šį kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinį, atlikdami užduotėles, lavinsite jo rišlią kalbą, suvokimą, atmintį, plėsite žodyną. Būsite pati (-s) geriausia (-ias) savo vaiko mokytoja(-as). Knygelei parinkta struktūra mokytis dvejus metus. Jei jūsų 5 metų vaikučio žodynas skurdokas ir jei jis dar negeba atsakyti į klausimus pilnaisiais sakiniais, o 6-7 metų - rišliais, trumpais sakinukais apibūdinti matomus objektus, papasakoti istoriją ar pasidalinti patirtais įspūdžiais, šis leidinėlis tikrai padės pasiruošti mokyklai. Įsigyti galima čia
Taisyklingai tariu L-L'
Jolanta Repšienė
Taisyklingai tariu L-L'
Jolanta Repšienė
Knygutė yra iš serijos „Garsų mokymas“. Ji skirta 3-8 metų amžiaus vaikams, tinka ir moksleiviams, turintiems L-L‘ garsų tarimo trūkumų. Šių garsų netaisyklingas tarimas vadinamas lambdacizmu, o keitimas kitais garsais – paralambdacizmu. Leidinyje siūlomos įvairios užduotys, klausimai paspartins jau išmokto garso įtvirtinimą žodžiuose, sakiniuose, rišlioje kalboje. Spalvingos iliustracijos, linksmi eilėraštukai, sudomins vaikus ir padės juos įtraukti į kalbinę veiklą. Naudojant knygutėje pateiktas užduotis, garsų L-L‘ įtvirtinimo darbas vyks sparčiau ir kokybiškiau. Leidinyje gausu įvairios vaizdinės ir kalbinės medžiagos, kuri padės vaikams greičiau įtvirtinti išmoktus garsus žodžiuose, sakiniuose, eilėraščiuose, praturtins jų žodyną, mokys rišliai, sklandžiai kalbėti. Šiai knygutei eilėraštukus sukūrė žinoma lietuvių vaikų poetė Alma Karosaitė. Įsigyti galima čia
Taisyklingai tariu Š Ž Č DŽ
Jolanta Repšienė
Taisyklingai tariu Š Ž Č DŽ
Jolanta Repšienė
Ši knygutė yra iš serijos „Garsų mokymas“. Ji skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems Š Ž Č DŽ garsų tarimo trūkumų. Šių garsų netaisyklingas tarimas vadinamas sigmatizmu, o keitimas kitais garsais – parasigmatizmu. Leidinyje kalbinė medžiaga parinkta taip, kad ne tik padėtų įtvirtinti naują garsą kalboje, bet ir turtintų vaiko žodyną, plėtotų rišlią kalbą, formuotų gramatinį kalbos taisyklingumą, lavintų atmintį, mąstymą, vaizduotę. Knygutėje siūlomos įvairios užduotys, klausimai paspartins jau išmokto garso įtvirtinimą žodžiuose, sakiniuose, rišliuose tekstukuose. Spalvingos iliustracijos, linksmi eilėraštukai, sudomins vaikus ir padės juos įtraukti į kalbinę veiklą. Knygutė pravers logopedams, ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei pradinių klasių pedagogams. Naudinga ji bus ir tėvams, papildomai dirbant su vaikais namuose. Įsigyti galima čia
Taisyklingai tariu S Z C DZ
Jolanta Repšienė
Taisyklingai tariu S Z C DZ
Jolanta Repšienė
Ši metodinė priemonė - pirmoji iš serijos „Garsų mokymas“.Knygutė skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarimo sutrikimų šalinimui. Pagrindinis knygutės tikslas - padėti greitai ir efektyviai įtvirtinti jau išmoktus S-Z-C-DZ garsus vaikų kalboje. Kalbinė medžiaga pateikta atsižvelgiant į garsų įtvirtinimo etapus. Kiekviena užduotėlė parinkta taip, kad skatintų taisyklingo garso vartojimą žodžiuose, sakiniuose, smulkiosios tautosakos kūrinėliuose, eilėraščiuose, tekstuose ir rišlioje kalboje. Panaudoti specialiai šiai knygutei sukurti vaikų poetės Birutės Lenktytės - Masiliauskienės eilėraštukai. Jie ypatingi tuo, kad juose yra gausu mokomų garsų ir nėra vengtinų garsų. Logopedams tokių specifinių eilėraštukų lietuvių poezijoje rasti gana sunku. Šis leidinys žymiai pagerins logopedinių pratybų kokybę, palengvins pasiruošimą užsiėmimams.
Tark garsus taisyklingai
Aldona Andrijanova
Tark garsus taisyklingai
Aldona Andrijanova
Leidinyje aptariama minkštųjų ir kietųjų fonemų artikuliacija, nurodomi dažniausi sutrikimų atvejai, pateikiami parengiamieji pratimai: artikuliacinio aparato mankšta, foneminės klausos, kitų suvokimų lavinimas. Daugiausia dėmesio skirta garsams įtvirtinti ir diferencijuoti žodžiuose, sakiniuose, tekstuose, kartu plečiant žodyną, formuojant gramatinį taisyklingumą. Nuosekliai pateikiami sunkesni darybos būdai (priešdėliniai, sudurtiniai žodžiai), retesnės erdvės ir kt. sąvokos (horizontaliai, centre, skersai), sudėtingesni sakiniai ir pan. Įsigyti galima čia
Noriu aiškiai kalbėti. I dalis
R. Perminienė, D. Urbonienė
Noriu aiškiai kalbėti. I dalis
R. Perminienė, D. Urbonienė
Metodinė priemonė skirta logopedams, priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams, mokytojams, t. p. gali būti naudinga ir tėvams, kuriems aktualūs vaiko kalbos ugdymo ypatumai ir pasirengimas mokyklai. Leidinys skirtas vaikams, turintiems (ar turėjusiems) garsų tarimo ir kitų kalbos raidos ypatumų, taip pat ir taisyklingai garsus tariantiems, aiškiai kalbantiems, tačiau besidomintiems lietuvių kalbos garsais ir raidėmis. Tikslingas kalbos sutrikimų šalinimas užkerta kelią galimiems skaitymo ir rašymo mokymosi sunkumams. Leidinio tikslas - pateikti neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo, girdimojo suvokimo, garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo, garsų tarimo mokymo, įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba, lavinimo užduotis 5-7 metų vaikams.
Noriu aiškiai kalbėti. II dalis
R. Perminienė, D. Urbonienė
Noriu aiškiai kalbėti. II dalis
R. Perminienė, D. Urbonienė
Leidinio tikslas - pateikti neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo, girdimojo suvokimo, garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo, garsų tarimo mokymo, įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba, lavinimo užduotis 5-7 metų vaikams. Akcentuojamas dėmesys žaidimams, nes žaisdamas vaikas pažįsta aplinką, priima informaciją ir taiko praktikoje. Šioje metodinėje priemonėje pateikiamos kalbos ugdymo užduotys ir idėjos žaidimams yra siejamos su lietuvių autorių kūryba, tautosaka, derinant pratimus smulkiajai motorikai ir kūno judesiams lavinti. Leidinys siūlomas logopedams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams, mokytojams. Jis gali būti naudingas ir tėvams, besidomintiems vaiko kalbos ugdymo ypatumais ir pasirengimu mokyklai.
Kalbos ugdymas
Loreta Barzdonytė-Morkevičienė
Kalbos ugdymas
Loreta Barzdonytė-Morkevičienė
Knyga skiriama vaiko komunikavimo kompetencijai ugdyti. Ji padeda vaikui pažinti lietuvių kalbą ir ugdytis kalbėjimo įgūdžius: skatinama laikytis kalbos etiketo, lavinama kalbinė klausa, plečiamas žodynas, tobulinami gramatiniai gebėjimai, ugdoma rišlioji kalba. Žaidimu paremtos užduotys: skatina vaiko domėjimąsi kalba; padeda suvokti kalbos prasmę; lavina kalbos jausmą; plečia sakytinio kalbėjimo patirtį; žadina kalbinį kūrybiškumą; ugdo kalbos vartojimo gebėjimus. Knyga naudinga ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdytojams, pradinukų mokytojams ir tėvams.
Išmok taisyklingai tarti ir rašyti
Vilma Beinorienė
Išmok taisyklingai tarti ir rašyti
Vilma Beinorienė
Ši metodinė priemonė sukurta patyrusios logopedės Vilmos Beinorienės, dirbančios Šiaulių logopedinėje mokykloje. Ji skiriama tiems, kurie patiria sunkumų skirdami akustiškai panašius balsius e-ė, i-y, u-ū bei dvibalsius ie-ei-uo. Naudodamiesi priemone vaikai galės išmokti: nustatyti iš klausos, kuris balsis ar dvibalsis yra žodyje, taisyklingai vartoti balsius ir dvibalsius šnekamojoje kalboje, skirti balsius ir dvibalsius atitinkančias raides bei taisyklingai parašyti jas žodžiuose, turtins, tikslins ir aktyvins žodyną. Užduotys, esančios paveikslėliuose, padarys veiklą įdomesne, žaismingesne, skatins domėtis gyvūnais, įsiminti jų pavadinimus. Priemone gali pasinaudoti logopedai, pradinių klasių mokytojai, specialieji pedagogai, moksleiviai ir jų tėveliai. Įsigyti galima čia
Garsų Š ir Ž tarimas
Aldona Andrianova
Garsų Š ir Ž tarimas
Aldona Andrianova
Leidiniai ,,Garsų Š ir Ž tarimas" I-II dalys. Knygelės skirtos Š ir Ž garsų (kietųjų ir minkštųjų) įtvirtinimui ir diferencijavimui vaikų kalboje. Pateikta šių garsų taisyklinga artikuliacija, nurodyti tarimo sutrikimai, jų priežastys ir korekcijos būdai. . Knygelėmis gali pasinaudoti logopedai, pradinių klasių mokytojai, specialieji pedagogai, moksleiviai ir jų tėveliai. Leidinys ,,Garsų š ir ž tarimas. II dalis – ž“ skirtas garsui ž (minkštajam ir kietajam) įtvirtinti, garsams ž ir š, ž ir z diferencijuoti. Leidinyje ,,Garsų š ir ž tarimas. I dalis – š“ buvo aprašyta garsų š, ž (minkštųjų ir kietųjų) taisyklinga artikuliacija, nurodyti tarimo sutrikimai, jų priežastys ir korekcijos būdai. Pateikta medžiaga garsui š (minkštajam ir kietajam) įtvirtinti, garsams š ir s diferencijuoti. Įsigyti galima čia
Mikčiojančių mokinių sklandaus kalbėjimo ugdymas
Vilma Makauskienė, Regina Ivoškuvienė
Mikčiojančių mokinių sklandaus kalbėjimo ugdymas
Vilma Makauskienė, Regina Ivoškuvienė
Šis leidinys skiriamas mikčiojantiems mokiniams, jų tėvams ir logopedams, dirbantiems su mokyklinio amžiaus mikčiojančiais vaikais. Jame pateikiamos įvairios užduotys, padedančios mokiniams geriau pažinti save, daugiau sužinoti apie kalbejimo procesą, išmokti atpažinti mikčiojimo požymius ir juos įveikti jvairiais mikčiojimo valdymo ir sklandaus kalbėjimo mokymosi pratimais. Dauguma mikčiojančių mokinių sunkiai pritaiko mikčiojimo valdymo įgūdžius kasdieniniame gyvenime, todėl daug dėmesio skiriama sklandaus kalbėjimo įgūdžiams įtvirtinti realiose situacijose. Įsigyti galima čia
Garsų Č ir DŽ tarimas
Aldona Andrianova, Natalija Zinkevičienė
Garsų Č ir DŽ tarimas
Aldona Andrianova, Natalija Zinkevičienė
Šiame leidinyje aptariama garsų č , dž, artikuliacija, tarimo sutrikimai, korekcijos būdai. Daug medžiagos skirta šiems garsams įtvirtinti, jiems diferencijuoti nuo painiojamų: s-č, š-č, ž-dž ir kt. Nedaug diferencijavimo užduočių su retais garsais c, dz. Ikimokyklinio amžiaus vaikams tiks žaismingi sakinių pakartojimai, kartais lydimi spalvinimo, apvedžiojimo, kūno judesių (pačiūčiuoti žaislą, mesti kamuolį ir kt.). Ugdytojas (pedagogas, vyresnis šeimos narys, auklė) pirmiausia turi pasirūpinti priemonėmis, kurių prireiks ailiekant užduotį: piestukų, šakelių, sagų, lėlių ir kt.
Sakytinės kalbos mokymas. Mokytojo knyga
Leonas Geleževičius, Milda Pošytė
Sakytinės kalbos mokymas. Mokytojo knyga
Leonas Geleževičius, Milda Pošytė
Sakytines kalbos mokymo Mokytojo knygoje aptariamas vaikų, turinčių klausos sutrikimų tarties mokymo turinys, mokymo metodai ir principai. pateikiami garsų profiliai ir jų artikuliacija, dėstoma garso tarimo mokymo būdai.
Sakytinės kalbos mokymas. Pratybų knyga
Leonas Geleževičius, Milda Pošytė
Sakytinės kalbos mokymas. Pratybų knyga
Leonas Geleževičius, Milda Pošytė
Pratybos skirtos praktiniam darbui, formuojant vaikų, turinčių klausos sutrikimą, taisyklingą kalbos garsų, skiemenų, žodžių tarimą. Jose pateikiama medžiagos painiojamų garsų diferencijavimui, taisyklingam žodžių kirčiavimui, ritminės kalbos suvokimui.
Šokdinkim liežuvėlį. Logopedinė mankšta
Aldona Andrianova, Natalija Zinkevičienė
Šokdinkim liežuvėlį. Logopedinė mankšta
Aldona Andrianova, Natalija Zinkevičienė
Taisyklingai tarti garsus mes galime tik dėka savo artikuliacinio aparato. Išlavintas artikuliacinis aparatas turi didelę įtaką garsų tarimui. Knygelėje pateikta daug artikuliacinių pratimų liežuvio, lūpų mankštai. Visi pratimėliai pateikti linksmai, žaidimo forma. Nuotaikingi eilėraštukai nuteikia vaiką darbui, sukelia teigiamas emocijas.