PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDAI PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI REGISTRUOTIS
Privatus logopedas Vilniuje Basanavičiaus g. 29A
Registruotis
PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDAI PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI
Logopedė Jolanta Repšienė
Logopedė Jolanta Repšienė
+370 601 29647
Jau daug metų dirbu mėgstamą logopedės darbą. Darbo patirtį kaupiau dirbdama Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigose. Nuolat domiuosi naujausiais ir efektyviausiais logopedinio darbo metodais, ieškau idėjų kaip įdomiau ir kūrybiškiau pravesti logopedines pratybas. Esu išleidusi logopedinių knygelių seriją „Garsų mokymas“. Pastebėjusi, kad informacinės kompiuterinės technologijos atveria plačias galimybes kalbos lavinimui ir kalbos korekciją padaro žymiai trumpesnę, veiksmingesnę, įkūriau tinklalapį Žiburėlis.lt. Esu lietuviškų mokomųjų programėlių, skirtų ikimokykliniam, pradiniam ir specialiajam vaikų ugdymui autorė ir kūrėja. Mano nuomone, logopedinio darbo sėkmę lemia ne tik specialisto profesionalumas, bet ir gebėjimas užmegzti kontaktą su vaiku, džiaugtis jo laimėjimais ir įvertinti pastangas. Teikiu logopedines paslaugas visų amžiaus grupių vaikams, paaugliams ir suaugusiems.
Logopedė Rūta Liubinavičienė
Logopedė Rūta Liubinavičienė
Nuo pat studijų baigimo dirbau logopedės pareigose mokykloje, darželyje. Esu apsigynusi logopedės metodininkės kvalifakacinę kategoriją. Mėgstu savo darbą, žaviuosi mažaisiais šnekoriais, todėl gebu surasti kontaktą su vaiku, sužadinti norą dalyvauti pratybose. Pratybas stengiuosi paversti ne tik naudingomis, bet ir įdomiomis, žaismingomis. Kalbos ugdyme svarbu ne tik mokyti taisyklingos tarties, bet ir plėsti bei aktyvinti žodyną, mokyti žodžių darybos, tikslinti gramatinę kalbos pusę. Tai padeda vaikučiui tobulinti kalbėjimo įgūdžius, pasiruošti mokyklai. Dirbdama su mokinukais stengiuos paruošti mokomąją medžiagą, kuri būtų įdomi vaikui turiniu ir atlikimo būdu. Visada mielai bendrauju su tėveliais, pedagogais, nes esu įsitikinusi, kad tik bendras komandinis darbas padeda greičiau pasiekti rezultatų. Norintiems padėti vaikučiui namuose, parenku pratimų, pamokau, kaip juos atlikti.
Logopedė Ingrida Danielienė
Logopedė Ingrida Danielienė
+370 607 77445
Mano darbo „credo“ – ryšys su vaiku. Vadovaujuosi nuomone „Jei mes sukuriame su vaiku ryšį, galime pasiekti aukštų akademinių rezultatų“, aš to ir siekiu!
Esu baigusi specialiosios pedagogikos - logopedijos bakalauro studijų programą. Įgijau švietimo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, Šiaulių universitete. Turiu 10-ties metų darbo patirtį specialiojo pedagogo – logopedo ikimokyklinio ir mokyklinio bendrojo ugdymo švietimo įstaigose. Savo darbe konceptualiai taikau specialiojo ugdymo teorijas. Vertinu vaikų raidos ypatumus; kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus; tenkinu vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Logopedinių užsiėmimų metu koreguoju ir lavinu įvairias kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sistemas: artikuliacinį aparatą, balsą, garsų tarimą, fizinę ir foneminę klausą, kalbos gramatinę sandarą, žodyną, rišliąją kalbą. Taip pat padedu įveikti skaitymo ir rašymo sunkumus.
Logopedas Rolandas Mockus
Logopedas Rolandas Mockus
+370 601 22233
Geriausias darbas yra daryti tai, kas tau patinka. Man pasisekė, nes turiu galimybę dirbti savo mėgstamą bei prasmingą darbą ir džiaugtis pasiektais rezultatais. Esu įgijęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybę. Dirbu su įvairaus amžiaus vaikais, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, rašymo ir skaitymo sunkumų. Visapusiškai įvertinu visos kalbos sistemos lygį (tartis, žodynas, kalbos gramatinė sandara, rišlioji kalba) ir taikydamas specialiąsias priemones, padedu įveikti įvairius sutrikimus. Kiekvienas vaikas yra skirtingas, individualus, todėl prie kiekvieno vaiko stengiuosi prieiti individualiai, kuo žaismingiau. Savo darbe naudoju vis naujesnes metodikas, atrandu kas gali patraukti vaiko dėmesį. Noriu, kad logopedinės korekcijos metu vaikas įgytų vis daugiau įgūdžių, kuriuos panaudotų savo kalboje ir užsiėmimai atneštų naudos ir džiaugsmo mūsų mažiesiems piliečiams. Manau, kad meilė darbui, nuoširdumas ir kantrybė yra tai, kas padeda siekti geriausių rezultatų.
Specialusis pedagogas-logopedas Linas Labačiauskas
Specialusis pedagogas-logopedas Linas Labačiauskas
+370 674 84929
Baigiau Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalios studijų fakultetą ir įgijau specialiojo pedagogo-logopedo specialybę. Pagal šią specialybę dirbu daugiau nei 10 metų. Esu išklausęs daug seminarų ir toliau stengiuosi tobulėti šioje srityje. Dirbu su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ir įvairių mokymosi sunkumų. Šis darbas žavi tuo, kad dažnai matai vaikų ir tėvų laimingus veidus, po atlikto didelio darbo, gavus gerus rezultatus. „Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami“. Aristotelis.