PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDAI PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI REGISTRUOTIS
Privatus logopedas Vilniuje Basanavičiaus g. 29A
Registruotis
PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDAI PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI
Kas yra disleksija ir disgrafija?
Disleksija yra skaitymo sutrikimas.
Akustinė disleksija: painiojamos panašaus skambėjimo fonemos, iškreipta garsinė skiemeninė žodžių struktūra (priebalsių, balsių praleidimas, nereikalingų raidžių, skiemenų įterpimas, sukeitimas vietomis).
Optinė disleksija: painiojamos panašios raidės, turinčios skirtingų elementų (b-p, p-r, s-š, b-d-p, m-n-p).
Semantinė, gramatinė disleksija: nesupranta perskaitytų žodžių, teksto prasmės, nepajėgia sklandžiai pasakyti žodžio, kuris buvo ištartas paraidžiui.
Kaip vertinami skaitymo įgūdžiai?
Skaitymo technika:
skaito paraidžiui
skaito skiemenuodamas
skaito žodžiais
skaito skiemenuodamas tik sudėtingesnės struktūros žodžius
spėlioja žodžio pabaigą
neatsižvelgia į teksto ženklus
pameta skaitomą vietą
netaisyklingai kirčiuoja
keičia vizualiai panašias raides
praleidžia raides, skiemenis
perskaito tik žodžio pradžią
prideda raides, skiemenis
pakartoja skiemenis, žodžius
Skaitymo tempas:
lėtas
normalus
greitas
Teksto suvokimas:
kaip supranta tekstą
kaip atgamina tekstą
ar pasakoja savarankiškai
ar pasakoja pateikiant klausimus
Disgrafija - tai rašymo sutrikimas.
Rašymas yra sudėtingas kalbinės veiklos procesas, kuriame dalyvauja kalbinės klausos, kalbinės motorikos, regėjimo funkcinės sistemos ir smulkioji rankų motorika. Agrafija gali atsirasti po galvos smegenų traumų, kraujo apytakos sutrikimų, kai visiškai prarandami rašymo įgūdžiai. Agrafija vadinamas ir nesugebėjimas išmokti rašyti.
Disgrafinėmis klaidomis laikoma:
Panašaus skambesio ir artikuliacijos garsų sukeitimai rašant. Sunkiausia iš klausos skirti skardžiuosius ir dusliuosius porinius priebalsius, taip pat – minkštuosius bei kietuosius priebalsius. Mokiniai blogai suvokiantys fonemas, neskiria ilgųjų ir trumpųjų balsių, taip pat – e- ė, ie- ė, uo- o. Sudėtingos panašios artikuliacijos ir skambesio garsus (s-š, z-ž, c-č, dz-dž, r-l, r-j) mokiniai dažniausiai taria netaisyklingai, o rašydami keičia gana retai.
Žodžių struktūros iškreipimo klaidos - raidžių, skiemenų praleidimai, sukeitimai vietomis, prirašymai, taip pat žodžių sujungimas į vieną, žodžio dalių rašymas atskirai.
Grafinės klaidos - panašių raidžių sukeitimai, raidžių elementų pakeitimas, raidžių iškreipimas. Šias klaidas gausiai daro vaikai dėl regimojo analizatoriaus trūkumų.
Gramatinės klaidos - žodžių kaitymo, derinimo, valdymo, darybos, sakinių formulavimo.
Disgrafijos rūšys:
Akustinė disgrafija: (arba agrafija) atsiranda dėl pirminio foneminės klausos trūkumo. Sutrikusi foneminė klausa, dėl to netiksliai suvokiami kalbos garsai.
Artikuliacinė - akustinė disgrafija: netaisyklingai tariami garsai dėl anatominių periferinio kalbėjimo aparato pakitimų ar apraksijos, nepakankamai susiformavę artikuliaciniai vaizdiniai.
Semantinė - gramatinė disgrafija: neišplėtota šnekamoji kalba, gausu sakinių markiravimo klaidų ir sakinio skaidymo į žodžius klaidų.
Optinė disgrafija: nesusiformavę regimieji vaizdiniai, regimoji analizė bei sintezė, neišlaiko optinio raidės vaizdo, painioja grafiškai panašias raides, neparašo raidžių elementų, prirašo raidei nereikalingų, rašo veidrodiškai- tai būdinga sutrikusio intelekto vaikams (dažniausiai kairiarankiams), raidės rašomos taip, kaip atsispindi veidrodyje. Raidžių ir žodžių elementai rašomi iš dešinės į kairę. Patys vaikai perskaityti negali, neskiria taisyklingai parašytos raidės nuo netaisyklingai. Rašymo tempas labai lėtas.
Mūsų logopediniame kabinete diagnozuojamos įvairių formų disleksijos ir disgrafijos bei suteikiama kvalifikuota logopedinė pagalba.
Užsiregistruokite konsultacijai telefonu 8 601 29647
Parengė logopedė Jolanta Repšienė
Šaltiniai:
A.Garšvienė, R.Ivoškuvienė - Logopedija
Садовникова И.Н. - Дисграфия, дислексия: технология преодоления.
Atgal